סיפורים על סגולות ספר התניא

ספר העצות והסגולות

חסידים ראשונים קראו לספר התניא בשם ספר העצות. ויש שקראו לו ספר הבירור, ספר העבודה, ספר דרך החיים זקני החסידים קראו את ספר התניא בשם "ספר הרפואות" , הרה"ח ר' יצחק אייזיק מהאמיל הי' קורא את ספר התניא בשם "ספר המורה" , והרה"ח ר' הלל מפאטריש הי' קורא את ספר התניא "ספר הסגולות".

באמירת אותיות התניא יש סגולה נפלאה להצלה

מומלץ בכך ללמוד כמה שורות של תניא בעל פה

ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות

הרה"צ ר' יהודה לייב הכהן מגדולי תלמידי הרב המגיד, אמר : ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא. (ואמרו חסידים , שזה מרומז במה שההסכמה נכתבה בשנת תקנ"ו שהוא ר"ת " תניא קטורת נשמה ורוח")

פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב אמר : פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה

הרפואה שבלימוד שער היחוד והאמונה

ותקותי שלעת קבלת מכתבי כבר הוטב מצב בריאותו, וכיון שהעניין קשור ברגל של הגוף , שהוא קשור ומתאים לרגל של הנשמה הוא עניין האמונה והמצות הצדקה, כדאי היה שידע בע"פ לכל הפחות הפרקים הראשונים משער היחוד והאמונה לרבינו הזקן, נוסף על שידע העניינים גם של שאר הפרקים.


מפת האתר

קידום ובניית אתרים ע"י מדיה עסקית