תניא

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

אגרת התשובה, עמ` צו- והנה יעקב חבל... עד עמ`192- נאמר וכו`.והנה יעקב חבל נחלתו כתיב. עד"מ כמו החבל שראשו א` למעלה וראשו השני למטה אם ימשוך אדם בראשו השני ינענע וימשך אחריו גם ראשו הראשון כמה שאפשר לו להמשך. וככה ממש בשרש נשמת האדם ומקורה מבחי` ה"א תתאה הנ"ל הוא ממשיך ומוריד השפעתה ע"י מעשיו הרעים ומחשבותיו עד תוך היכלות הסט"א כביכול שמשם מקבל מחשבותיו ומעשיו. ומפני שהוא הוא הממשיך להם ההשפעה לכן הוא נוטל חלק בראש וד"ל. וזהו שאמרו רז"ל אין בידינו לא משלות הרשעים וכו` בידינו דוקא כלומר בזמן הגלות אחר החורבן. וזוהי בחי` גלות השכינה כביכול להשפיע להיכלות הסט"א אשר שנאה נפשו ית`. וכשהאדם עושה תשובה נכונה אזי מסלק מהם ההשפעה שהמשיך במעשיו ומחשבותיו. כי בתשובתו מחזיר השפעת השכינה למקומה. וזהו תשוב ה"א תתאה מבחי` גלות וכמ"ש ושב ה` אלקיך את שבותך כלומר עם שבותך וכמאמר רז"ל והשיב לא נאמר וכו`:

להאזנה לשיעור התניא של היום, לחץ כאן

השיעורים באדיבות אתר 770 Live


מפת האתר

האתר נבנה ע"י מדיה עסקית