תניא

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

קונטרס אחרון, עמ` קנו- משא"כ מעשה המצות... עד עמ`312- משיג המהות.משא"כ מעשה המצות מעשה אלקים המה הנה בדרך השתלשלות מכלים דאצי` לבי"ע ממהותן ועצמותן דחיצוניותן כמו עד"מ אתרוג ומיניו הלביש בהן הקב"ה ממהותן ועצמותן דחסדים [פנימית] [פנימים] דז"א והיינו מבחי` חיצוניותן כנודע בכל מצות מעשיות משא"כ האדם אפי` יש לו נשמה דאצי` מאחר שמלובשת בגוף לא יוכל למצוא בנפשו ולהשיג מהותן ועצמותן של פנימית החסדים דז"א דאצי` (כי האצי` היא בחי` חיה בכללות העולמות אבי"ע שהיא בחי` מקיף מלמעלה ואינה מתלבשת בכלי כלל) כ"א מציאותן ע"י דחילו ורחימו שכליים. ומ"ש וראית את אחורי הוא בדרך נבואה דוקא. (שהוא התפשטות הגשמיות כמ"ש בר"מ פ` משפטים). והיינו הטעם לפי שא"א לנברא להשיג כלום במהות האלקות שהוא הבורא ובלי השגה אין זו הלבשה ותפיסא ודביקות אמיתית. משא"כ האתרוג עד"מ חיותו נמשכה ונשתלשלה ממהות חיצונית דכלים דנוק` דז"א דאצי` שהוא בחי` אלקות כמ"ש בע"ח שכל הפירות הן באצי` כי למ"ד כלים דאצי` ירדו לבי"ע (והן יו"ד מאמרות שבהן נברא העולם) ע"י התלבשות בנוק` דעשי` מהות במהות כי הכלים דאצי` נעשו נשמה בעשי` שהיא בחי` אלקות ממש לפי שבאצי` איהו וגרמוהי חד המאציל והנאצל וע"י התלבשות מהות הנשמה במהות הכלים דנוק` דעשיה נתהוה האתרוג נמצא כשתופס האתרוג ומנענעו כהלכתו ה"ז תופס ממש חיותו המלובש בו מנוק` דאצי` המיוחדת באור א"ס המאציל ב"ה. משא"כ בכוונתו אינו משיג ותופס אף היודע הסוד. אלא מציאותה ולא מהותה אך בלימוד הלכות אתרוג משיג ותופס האתרוג ממש ומצותו כהלכה בבחי` דבור ומחשבה וכש"כ הלומד הסוד אבל דוקא סודות המצוה דלא גרע מלימוד הלכותיה ואדרבה כו` אף שאינו משיג המהות.

להאזנה לשיעור התניא של היום, לחץ כאן

השיעורים באדיבות אתר 770 Live


מפת האתר

האתר נבנה ע"י מדיה עסקית