צדיקים על ספר התניא

כ"ק הרב המגיד ממעזריטש:

"התניא הוא תורה מגן עדן עליון"

הרה"ק רבי זושא מינפולי:

"כל הנייר שבעולם לא יספיק לכתוב את שבחי אדמוה"ז והתניא ..עם ספר התניא ילכו ישראל לקראת משיח צדקנו"

הרה"ק ר' יהודה לייב הכהן:

"וכעת ישמח ישראל (הבעש"ט) בהגלות דברי קדשו ... ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא"

הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיצ'ב:

"וכעת ישמח ישראל (הבעש"ט) בהגלות דברי קדשו ... ספר התניא הוא הקטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא"


מפת האתר

בלוג קידום אתרים