ה"יום יום"

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

ליום ב` חשון

משיחת אאמו"ר [הרש"ב] מוצאי ש"ק לך לך תרנ"א: בשנות נשיאותו הראשונות נהג רבינו הזקן לומר ברבים כי "יש לחיות עם הזמן". על-ידי אחיו המהרי"ל [יהודה לייב] גילו זקני החסידים שכוונת הרבי היא: שיש `לחיות` עם פרשת השבוע ופרשת היום של הסדרה השבועית. לא רק ללמוד את פרשת השבוע בכל יום, אלא `לחיות` עמה.


מפת האתר

לאתר זה נכנסים בכל יום הודות לעבודות קידום שבוצעו ע"י מדיה עסקית - קידום אתרים