ה"יום יום"

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

ליום כ"ה כסלו

אאמו"ר [הרש"ב] היה מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא היה מדייק בפתח שיהיה מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מועש"ק שלא היה מתעכב חצי שעה -. מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט [=דקות] לכל הפחות.

מנחה, נר חנוכה, נר שבת.


מפת האתר

לאתר זה נכנסים בכל יום הודות לעבודות קידום שבוצעו ע"י מדיה עסקית - קידום אתרים