ה"יום יום"

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

ליום ו תמוז

המצוות נמשכות ע"י המקיף שבמצוות עצמם. מצות צדקה, על-דרך-משל, היא מצוה כוללת, אשר כל המצוות נקראות בשם צדקה. ומהאי טעמא [=ומטעם זה] נכון במאוד לתת קודם כל מצוה פרוטה לצדקה, שהוא המשכת המקיף בפנימי. ומכל-מקום הוא מקיף הקרוב, מה-שאין-כן תורה שהיא מקיף הרחוק ופעולתו נעלה יותר.


מפת האתר

לאתר זה נכנסים בכל יום הודות לעבודות קידום שבוצעו ע"י מדיה עסקית - קידום אתרים